Leidiniai

1. Medienos tūrio lentelės

MEDIENOS TURIO LENTELES 4 LEIDIMAS small

2. Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės
Šios taisyklės reglamentuoja apvaliosios medienos ir nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo tvarką.
Taisyklės privalomos visiems miškų savininkams, valdytojams, nepriklausomiems medienos matuotojams, pardavėjams ir pirkėjams, atsiskaitant Lietuvoje už pirktą arba parduotą medieną, vykdant mainus, medienos gamintojams, atsiskaitant už medienos ruošos darbus, taip pat visais atvejais, kai nuo pagamintos, perkamos arba parduodamos medienos kiekio tiesiogiai priklauso valstybei skirtų mokesčių apskaičiavimas.


 Medienos tūrio lentelių platinimas