Header image
 
Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Projektai

 LNMMA vykdytų mokslinių-taikomųjų darbų sąrašas

 

1. Medžių tūrio struktūros lentelių prengimas
Medžių tūrio struktūros lentelių parengimas, suderinant su Europos Sąjungoje priimtu apvaliosios medienos sortimentų klasifikavimu. Užsakovas - Generalinė miškų urėdija, 2004.

2. „ELMES 3600” patikros metodika
Lazerinės rąstų matavimo ir tūrio nustatymo sistemos „ELMES 3600” patikros metodikos parengimas ir suderinimas. Užsakovas - UAB „Stora Enso Timber”, 2005.

3. „VEKTOR -4010” patikros metodika
Lazerinės rąstų matavimo ir tūrio nustatymo sistemos “VEKTOR -4010”   patikros metodikos  parengimas ir suderinimas. Užsakovas - IĮ „ Giedriaus Kaminsko firma”, 2006.

4. Rąstų tūrio lentelių parengimas
Rąstų tūrio be žievės lentelių pagal medžių rūšis parengimas. Užsakovas - Generalinė miškų urėdija, 2006.

5. Apvaliosios medienos apskaitos sistema

Apvaliosios medienos apskaitos sistemos – metodų, normatyvų, medienos judėjimo apskaitos
 sistemos – įvertinimas ir rekomendacijų jos tobulinimui parengimas.  Užsakovas - LR Aplinkos ministerija, 2007.

6. Žievės storio normatyvų sukūrimas

Pušų ir eglių rąstų žievės storio normatyvų sukūrimas. Užsakovas - LR Aplinkos ministerija, 2007.

7. Medienos nuostolių įvertinimas ir normatyvų parengimas
Medienos nuostolių, patiriamų kirtimo, sandėliavimo, transportavimo ir realizavimo metu, įvertinimas ir normatyvų parengimas.  Užsakovas - Valstybinė miškotvarkos tarnyba, 2008.

8. Miško kirtimų atliekų išteklių įvertinimas
Miško kirtimų atliekų išteklių ir jų paėmimo iš miško ekologinės rizikos įvertinimas ir rekomendacijų parengimas. Užsakovas - Valstybinė miškotvarkos tarnyba, 2008.

9. Inventorizacija
Brandžių medynų inventorizacija atrankos metodu.  Užsakovas - Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija, Jonavos miškų urėdija, 2008.

10. Medienos tūrio nustatymo, naudojant medžių tūrio struktūros lenteles, tikslumo įvertinimas
Medienos tūrio nustatymo, naudojant medžių tūrio struktūros lenteles, tikslumo įvertinimo ir patikslintų
medienos tūrio lentelių parengimas.
Užsakovas - LR Aplinkos ministerija, 2009.

11. Škvalo pažeistų miškų inventorizacija
2010 m. rugpjūčio 8 d. škvalo pažeistų miškų inventorizacija. Užsakovas - Valstybinė miškų tarnyba, 2011.

12. Miško žemės plotų kaitos Lietuvoje įvertinimas
Miško žemės plotų kaitos Lietuvoje 1990-2011 m. įvertinimas. Užsakovas - LR Aplinkos ministerija, 2012.

13. Racionalaus brandžių medynų išteklių naudojimo tyrimai
Racionalaus brandžių medynų išteklių naudojimo Ukmergės miškų urėdijos miškuose tyrimai. Užsakovas - VĮ Ukmergės miškų urėdija, 2012.

14. Kalninės pušies normatyvų sukūrimas
Kalninės pušies (Pinus mugo L.) medžių, jų stiebų ir medynų tūrio bei antžeminės dalies biomasės įvertinimo normatyvų sukūrimas. Užsakovas - LR Aplinkos ministerija, 2014.

15. Medžių tūrio struktūros lentelių pertvarkymo paslaugos
Medžių tūrio struktūros lentelių pertvarkymo paslaugos. Buvo pateiktas  medžių tūrio struktūros lentelių variantas, kuriame padarinės medienos pasiskirstymas atitinka apvaliosios medienos sortimentų stambumo klases, naudojamas Europiniuose apvaliosios medienos kokybės standartuose. Užsakovas - Generalinė miškų urėdija prie LR aplinkos ministerijos, 2015.

16. Miško kirtimų atliekų išteklių išgabenimo iš VĮ Šakių urėdijos miškų logistikos veiksnių įvertinimas ir rekomendacijų parengimas
Miško kirtimų atliekų išteklių išgabenimo iš VĮ Šakių urėdijos miškų logistikos veiksnių įvertinimas ir rekomendacijų parengimas. Buvo įvertinti VĮ Šakių miškų urėdijos miško kirtimų atliekų gamybos 2012-2014 m. logistiniai aspektai, apimantys daugiausiai kirtimo atliekų išteklius bei ekonominius kirtimo atliekų ruošos aspektus. Užsakovas - VĮ Šakių miškų urėdija, 2015.

17. Fotogrametrinio medienos matavimo metodo tikslumo įvertinimas
LNMMA bendradarbiaudama su Aleksandro Stulginskio universitetu atliko interaktyvios apvaliosios medienos apskaitos sistemos „Timbeter“ tikslumo įvertinimo analizę. Ši sistema pagrįsta fotogrametriniais principais. Fotogrametrijos pritaikymo apvaliosios medienos tūrio įvertinime sritis yra mobiliųjų telefonų ir mažųjų planšetinių kompiuterių fotografavimo įrenginių pritaikymas matavimams. Gerėjant mobiliuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose diegiamų fotokamerų techninėms charakteristikoms atsiranda galimybė fotogrametrinius metodus taikyti mobiliose darbo vietose. Užsakovas - Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016.

18. Medžių tūrio struktūros lentelių, skirtų smulkios biokuro medienos iš stiebo tūriui įvertinti, parengimas
Medžių tūrio struktūros lentelių, skirtų smulkios biokuro medienos iš stiebo tūriui įvertinti, kai biržėje taikoma biokuro ruošimo iš smulkios medienos su šakomis technologija, parengimas. Atlikus šį mokslinį darbą buvo parengti trys medžių tūrio struktūros lentelių smulkios biokuro medienos iš stiebo tūriui įvertinti, kai biržėje taikoma biokuro ruošimo iš smulkios medienos su šakomis technologija, variantai: Pirmasis variantas - 5,5-13,6 cm skersmens padarinė mediena priskiriama prie malkinės medienos, skirtos biokurui. Ją dengianti žievė iš atliekų taip pat priskiriama prie biokurui skirtos malkinės medienos. Atliekų kiekis sumažinamas šios medienos dalies žievės dydžiu. Antrame variante be šių pasikeitimų papildomai iš atliekų paimta viršūnė su žieve ir pridėta prie malkinės medienos, skirtos biokurui. Atliekos sumažintos viršūnės dalimi. Trečiajame variante prie malkinės medienos skirtos biokurui pridėta dalis šakų esančių stiebe virš 13,6 cm storio. Šakų grafoje likęs tūris apima tik šakas augančias stiebo dalyje iki 13,6 cm storio. Užsakovas - LR Aplinkos ministerija, 2017.


 


 
 
    © 2006 kurshh@gmail.com